• Achter een mirakel schuilt vaak een wonder(s)

Cookiewet wordt gewijzigd: the saga continues

Cookie wetswijzingMinister Kamp heeft eind mei een wijziging op de alom bekritiseerde cookiewet voorgelegd. Het grootste bezwaar tegen de huidige wet heeft betrekking op de expliciete toestemming van de bezoeker die nodig is om cookies te mogen. Dat heeft als resultaat dat veel websites een  “cookiewall” opwierpen: op akkoord klikken of wegwezen. Tot groot ongenoegen van menig internetter.

Daarnaast hebben veel website exploitanten problemen met de beperkingen die worden opgelegd voor het bijhouden van statistieken. Er wordt volop gebruik gemaakt van de (gratis) diensten van Google Analytics. Dit stukje software plaatst ook cookies en dat mag niet zonder toestemming. Als website eigenaar heb je daar echter geen invloed op en inzicht in. Zonder cookies functioneert Google Analytics niet.

De minister wil nu op een aantal punten aan de kritiek tegemoet komen. Zo is een expliciete toestemming niet meer noodzakelijk. Het duidelijk informeren van de bezoeker (en vragen om toestemming) is voldoende. Als de bezoeker de boodschap negeert mag je er van uit gaan dat hij/zij akkoord gaat met het plaatsen van cookies.

Voor het wegschrijven van (third party) analytische cookies wil de minister ook een uitzondering maken, mits er sprake is van een zogenaamde “Bewerkers Overeenkomst”. In het kort komt het er op neer dat je met de verzamelaar van de statistische data (lees Google) een overeenkomst moet sluiten waarin je vastlegt dat de verwerker van data (lees Google) de gegevens alleen gebruikt voor het analyseren in opdracht van de website eigenaar en niet aan derden verstrekt.

En daar wringt wat mij betreft de schoen. Ik denk niet dat Google met alle website exploitanten individueel een dergelijke overeenkomst zal aangaan. Allereerst is dat voor hen een flinke puist juridisch werk waar ze als Amerikaans bedrijf niet op zitten te wachten. En daarnaast is het niet in het commerciële belang van Google: ze doen van alles met de data die ze verzamelen om “ons het leven op internet te vergemakkelijken”, ahum. De standaard gebruikersvoorwaarden van Google zijn sowieso al niet toereikend.

Hoe nu verder?

De wetswijziging is nu ter consultatie voorgelegd op Internetconsultatie.nl: iedereen mag er op schieten. Het kan nog wel even duren voordat de wijziging (eventueel) geeffectueerd wordt. Sommigen denken nog wel een jaar. Tot die tijd blijft het behelpen. Formeel dien je je nog te houden aan de strenge wetgeving die op dit moment nog van kracht is. Op zich is het opmerkelijk dat veel grote website exploitanten de “cookiewall” alvast hebben neergehaald. Mijn advies is: wees open, eerlijk en helder. Informeer de bezoeker over de cookies die worden gebruikt en waarom.

Nuttige links:

Geef een reactie

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

© 2010 wonders interactive | de kleine lettertjes